Zorgprestatiemodel GGZ

Vanaf 1 januari 2022 gaat de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg werken met een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. Je zult als GGZ- zorgverlener dit begrip vast wel vaker gehoord hebben de laatste tijd, maar wat is het nu precies en wat zal hierdoor allemaal veranderen? Wij zullen het hieronder uitleggen.

Wat houdt het zorgprestatiemodel in?

Het zorgprestatiemodel wordt de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Middels het zorgprestatiemodel heb je als zorgverlener veel sneller inzicht in zorguitgaven. De prestaties zijn namelijk gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. In het nieuwe model is een prestatie bijvoorbeeld een consult of overnachting in een kliniek. De dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt zullen hiermee vervangen worden. Hierdoor zullen de administraties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten.

Wat betekent dit praktisch voor de zorgverleners in de GGZ?

De activiteitencodes zullen komen te vervallen. Vanaf 1 januari zal alles op basis van afspraak verlopen. Je declareert de prestaties (dus de tijd die je plant). Wanneer je een consult inplant hoef je hier niet langer een specifieke code aan te koppelen. Daarnaast zul je als zorginstelling ook vaker kunnen gaan declareren. In plaats per jaar, zal dit nu ook per maand mogelijk zijn.

Terug naar het overzicht