Disciplines

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

 • Poh-ggz
 • Basis-ggz
 • Gespecialiseerde ggz (inclusief crisis-ggz)
 • Langdurige ggz
 • Forensische zorg

Revalidatie Zorg

 • Volwassen Revalidatie
 • Kind Revalidatie

Paramedische Zorg

 • Ergotherapie
 • Extramurale diëtetiek
 • Fysiotherapie
 • Logopedie
 • Oefentherapie
 • Podotherapie

Medisch Specialistische Zorg

Mondzorg

 • Tandheelkundige zorg
 • Orthodontische zorg
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Jeugdtandverzorging

Geboortezorg

 • Verloskunde
 • Kraamzorg

Huisartsenzorg

Multidisciplinaire zorg

Eerstelijnsverblijf