VIPPGGZ

Met Asterisque stap voor stap voldoen aan de programma eisen van VIPP

VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional en is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De rol van de patiënt is veranderd dus de zorg moet mee veranderen. Patiënten willen meer inzicht in hun eigen zorgproces krijgen en willen mee denken en beslissen in hun eigen herstel proces. Ze behoren toegang te krijgen tot hun medische gegevens om zelf lab-uitslagen te bekijken, specialistenbrieven te raadplegen of medicatiegegevens in te zien. Zo gaat de zorg meer met de patiënt samen uitgevoerd worden en wordt de patiënt onderdeel van zijn herstel. Zo wordt de zorg samen met de patiënt uitgevoerd en wordt de patiënt onderdeel van zijn herstel.

VIPP is een implementatieprogramma waarmee zorginstellingen extra stappen kunnen zetten om patiënten toegang te bieden tot hun eigen medische gegevens. Momenteel digitaliseren zorginstellingen deze gegevens op hun eigen manier en volgens eigen standaarden.

Het “VIPP programma” zorgt voor standaardisering volgens de MedMij standaarden waardoor zorginstellingen op dezelfde manier informatie verwerken en opslaan. Hierdoor kan informatie op een makkelijkere manier worden gedeeld met zowel patiënt als met andere zorgverleners. De standaardisering van het “VIPP programma” maakt daarbij de zorg toekomstbestendig, nog veiliger en meer patiëntgericht.

Asterisque stimuleert zorginstellingen bij de implementatie van het “VIPP programma” waarmee zorginstellingen extra stappen zetten om de patiënt toegang te verlenen tot zijn of haar eigen medische gegevens.

Een vertakking van het VIPP programma is het VIPPGGZ programma, een VIPP programma wat toegespitst is specifiek op de geestelijke gezondheidszorg.

Het programma heeft als doel om: patiënten inzicht te geven over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth.

Het programma draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over het zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van de administratieve lasten.

Het programma is opgesteld door de Nederlandse GGZ in opdracht van het VWS en bestaat uit drie modules:

  • Patiënt en informatie: deze module stimuleert het gebruik van een bepaalde gegevens-set zodat gegevens aan PGO’s en patiënten portals aangeboden kunnen worden.
  • Patiënt en medicatie: deze module stimuleert het gebruikt van digitale medicatievoorschriften  als vooraankondiging en het gebruik van elektronische recepten. Daarnaast is het doel dat het medicatieoverzicht digitaal inzichtelijk is voor de patiënt.
  • EHealth: deze module gaat over het gebruik van eHealth toepassingen als onderdeel van de behandeling. Het doel is om eHealth te stimuleren zodat dit meer gebruikt wordt en ook inzichtelijk is in het EPD.

Asterisque ondersteunt naast de ziekenhuiszorg ook GGZ instellingen bij het behalen van deze modules zodat stappen gezet kunnen worden om de patiënt toegang te verlenen tot zijn of haar medische gegevens. Dit doen wij door bijvoorbeeld te werken met ZIBS (Zorg Informatie Bouwstenen) zodat gegevens uitgewisseld kunnen worden met onder andere PGO’s.