VIPP

Met Asterisque stap voor stap voldoen aan de programma eisen van VIPP

De rol van de patiënt verandert. Patiënten moeten meer inzicht in hun eigen zorgproces krijgen. Ze behoren toegang te krijgen tot hun medische gegevens om zelf labuitslagen te bekijken, specialistenbrieven te raadplegen of medicatiegegevens in te zien. Het VIPP-programma biedt deze mogelijkheden en maakt daarbij de zorg toekomstbestendig, nog veiliger en patiëntgerichter. Asterisque stimuleert zorginstellingen bij de implementatie van VIPP waarmee zorginstellingen extra stappen zetten om de patiënt toegang te verlenen tot zijn of haar eigen medische gegevens.

VIPP-programma VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional en is ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VIPP is een implementatieprogramma waarmee ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen extra stappen kunnen zetten om patiënten toegang te bieden tot hun eigen medische gegevens. Momenteel digitaliseren zorginstellingen deze gegevens op hun eigen manier en volgens eigen standaarden. VIPP zorgt ervoor dat zorginstellingen dezelfde informatie ontsluiten en dezelfde standaarden hiervoor gebruiken. Op deze manier kan informatie eenvoudig met de patiënt alsook met andere zorgverleners worden gedeeld.

 

 

 

Implementatie van standaarden Het VIPP-programma sluit aan op de volgende bestaande landelijke standaarden:

  • Basis Gegevensset Zorg (BGZ) voor standaardisatie van patiëntgegevens;
  • Standaarden medicatieproces voor een betere uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en voor beter inzicht voor de patiënt;
  • Standaarden voor uitwisseling met een PGO voor een beveiligd patiëntenportaal (Medmijprogramma).

Het versnellingprogramma bestaat uit twee delen: gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en met de patiënt rondom medicatie. Elk deel bevat verschillende modules/doelstellingen. Het VIPP-programma loopt tot 31 december 2019. Dit betekent dat zorginstellingen vóór deze datum aan de gestelde eisen moeten voldoen. In 2020 hebben alle Nederlanders dan digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens. Een gecertificeerd audit-bureau/IT Auditor (RE) voert eindtoetsen uit. Uit deze toetsen blijkt of een zorginstelling wel of niet een bepaalde doelstelling heeft behaald. Zorginstellingen die goed door de eindtoetsen komen, komen in aanmerking voor een subsidie. Meer informatie over het VIPP-programma.

 

Wat Asterisque hierin voor u kan betekenen?

Neem contact op met een van onze Accountmanagers via onze contactpagina