Update Sportartsen

Zoals ondertussen bekend is, zullen er in 2022 een aantal veranderingen doorgevoerd worden op het gebied van Sportgeneeskunde. Sinds 1 juli 2014 is Sportgeneeskunde een wettelijk erkend specialisme. Destijds is ervoor gekozen om geen aparte typeringslijst voor Sportgeneeskunde te ontwikkelen. Hier is toentertijd voor gekozen omdat de zorg die sportartsen leveren getypeerd (en daarmee gedeclareerd) kon worden op basis van typeringslijsten van andere specialismen.

In 2017 heeft de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) alsnog verzocht om een aparte typeringslijst te ontwikkelen. Men ervoer nog diverse knelpunten op het gebied van registratie, transparantie en contractering. Eerder is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) terughoudend geweest om een aparte typeringslijst te ontwikkelen, omdat er geen sprake was van een bekostigingsprobleem. Omdat het Zorginstituut (ZINL) heeft aangegeven wanneer de sportarts als hoofdbehandelaar fungeert en de NZa wel erkent dat sprake is van een transparantieprobleem, is alsnog besloten om per 2022 een aparte typeringslijst voor Sportgeneeskunde te introduceren.

Actiepunten Asterisque

Trajecten die over de jaargrens gaan lopen door tot het subtraject sluit, dan sluit het gehele traject. Dit zal Asterisque automatisch doen. Mocht er een vervolgbehandeling nodig zijn, dan wordt er een nieuw traject van specialisme 8416 sportgeneeskunde geopend met een initieel traject. Asterisque zal kijken of er afspraken in de toekomst staan gepland. Indien dit het geval is zal er automatisch een nieuw traject openen en wordt het specialisme van de afspraken aangepast naar het nieuwe traject.

Asterisque is dit jaar enorm veel aan het ontwikkelen. Het nieuwe sportartsgeneeskunde traject is daar onderdeel van. . Op 23-12-2021 worden de omgevingen ge├╝pdatet en vanaf dan zal het nieuwe traject ook klaar voor gebruik zijn.

Terug naar het overzicht