MiCare Revalidatie sleept met Asterisque de B1 van de VIPP kwalificatie binnen

Op 28 juni 2019 heeft bij MiCare Revalidatie te Heerlen het VIPP assessment plaatsgevonden om te onderzoeken in welke mate haar EPD voldoet aan de normen die gesteld zijn aan het digitaal uitwisselen van gegevens tussen kliniek en patiënt. Micare Revalidatie werkt al sinds 2011 tot volle tevredenheid met het EPD van Asterisque.

VIPP doelstellingen

Er is getoetst of MiCare Revalidatie met Asterisque voldoet aan de normen voor het behalen van de VIPP doelstellingen in relatie tot de subsidie aanvraag bij het VWS voor module B1. Het onderzoek is uitgevoerd conform het “Handboek VIPP fase 2-Eindtoets” versie 1.0 van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

NOREA

De regelgeving van de NOREA voor kwaliteitsbeheersing is toegepast en onderhouden een inzichtelijk stelsel van kwaliteitsbeheersing met inbegrip van gedocumenteerde beleidslijnen en procedures met betrekking tot het naleven van ethische voorschriften, professionele Richtlijnen en van toepassing zijnde, door wet- of regelgeving gestelde, vereisten.

Normen Ministerie van VWS

Op 15 juli 2019 hebben Micare Revalidatie en Asterisque bevestigd gekregen van de auditor dat zij voldoen aan alle normen gesteld door VWS in het kader van het VIPP programma die bepalend zijn voor de subsidieverstrekking inzake module B1.

De belangrijke eerste stappen op weg naar het digitaal uitwisselen van medische gegevens tussen patiënt en professional zijn gezet!

 

 

 

 

 

Terug naar het overzicht