MedMij

Asterisque & MedMij

 

Wat is MedMij?

Als patiënt wil je inzage in je persoonlijk medisch dossier. Probleem hierbij is dat deze gegevens bij verschillende zorginstellingen vastgelegd en bijgewerkt worden. Het MedMij afsprakenstelsel maakt het mogelijk om de patiënt op één plek zijn eigen gegevens te laten beheren. Dit vereist afspraken over het eenduidig en vooral veilig uitwisselen van gegevens tussen patiënten en zorginstellingen.
Het MedMij afsprakenstelsel schrijft voor hoe deze uitwisseling plaats moet vinden. EPD-leveranciers zullen die mogelijk moeten maken voor de zorginstellingen om het MedMij label te kunnen voeren. Asterisque loopt voorop om deze innovatie gestalte te geven door het Asterisque EPD veilig open te stellen volgens de MedMij normen. Zorginstellingen met Asterisque kunnen straks moeiteloos op het MedMij platform aansluiten en zo patiënten hun medisch dossier digitaal aanbieden.

 

Proof of Concept

Asterisque heeft reeds in december 2018 met succes deel genomen aan een MedMij Proves traject (de proof of concept waarmee MedMij in de praktijk beproefd wordt). Hierin werden in een laboratorium opstelling met verschillende marktpartijen gegevens uitgewisseld volgens de MedMij principes. Nadruk in dit Proves traject lag op het veilig en betrouwbaar uitwisselen van gegevens. Asterisque zorgde voor de ontsluiting van medische gegevens van een (fictieve) zorginstelling. Het Asterisque EPD is dan ook gereed om via Basis Gegevensset Zorg (BGZ) informatie beschikbaar te stellen aan patiënten en hun PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving). In het Proves project werd nauw samengewerkt met Vecozo en PGO leverancier Ivido .

Kwalificatie en Acceptatie

In navolging op het Proves traject is Asterisque nu bezig om de implementatie volgens het MedMij afspraken stelsel te laten toetsen bij de daarvoor aangewezen partijen: Nictiz en VZVZ. Veiligheid staat voorop en patiënten moeten veilig kunnen inloggen om medische gegevens bij een zorginstelling te kunnen ophalen. Autorisatie vindt daarom plaats via de landelijke standaard DigiD. Asterisque is met het Asterisque EPD inmiddels officieel gekwalificeerd en naar verwachting oktober 2019 volledig gecertificeerd als eerste EPD-leverancier, zodat Asterisque klanten vertrouwt het MedMij label kunnen voeren.