Klantenportaal

Binnen Asterisque is een klantenportaal geïntegreerd, waarmee je optimaal het contact tussen patiënt en behandelaar kunt reguleren. U kunt alle EPD gegevens volgens de BGZ uitwisselen, vragenlijsten, metingen, pre-intakes en e-health-programma’s aanbieden in het portaal. Daarnaast kunt u met Asterisque via e-mail, sms, chat of e-consult met uw patiënt contact houden. Al deze middelen vindt u terug binnen één omgeving. Naast de eigen mogelijkheden om gebruik te maken van het klanten portaal is er ook de mogelijk heid om te koppelen met PGO’s.