Smart Technology

Oplossingen binnen de zorg kunnen op meerdere manieren middels ICT aangevlogen worden. Asterisque doet dit met een duurzame, technologische en IT-ecologische denkwijze.

Om op deze wijze te werken moeten er bij nieuwe ontwikkeling voortdurend rekening worden gehouden met herbruikbaarheid en de mogelijkheid voor brede inzet. Dit zorgt er voor dat de ontwikkelingen een oplossing bieden voor meerdere problemen. Zowel in het heden als in de toekomst.

Naast de duurzame denkwijze moet een oplossing ‘smart’ zijn en daarmee een veel beter alternatief als reeds ontwikkeld is. De gebaande wegen wanneer het aankomt op technologie in de zorg staan vaak zo vast dat men geen alternatief verwacht. Asterisque ontwikkelt ‘out of the box’ technologie om deze status quo te doorbreken. Technologie dat de situatie niet alleen kan herstellen, maar ook kan verbeteren. Het creëren van doorbrekende technologieën lukt omdat de focus wordt gelegd op het verbeteren van de patiëntenzorg, het gebruikersgemak en besparingen van zorgkosten.

Wat Asterisque ook uniek maakt als leverancier is dat het wordt aangeboden als één platform. Daarin kun je net als een office-suite je instellingen, maar ook je technische performance besturen. Andere oplossingen op de markt worden ontwikkeld als een grote massieve klomp code, waarbij de flexibiliteit een stuurbaarheid beperkt is. Daarentegen biedt Asterisque een platform met kleinere applicaties die optimaal geïntegreerd zijn. Hierdoor heb je dus in 1 programma de flexibiliteit van een platform als een Microsoft Office pakket.

Asterisque pakt bijvoorbeeld updates ook heel anders aan. Performance-verbetering, ontwikkelingen en ‘fixes’ gaan optimaal zonder extra kosten of inlevering van functionaliteit in werking. Updates kunnen real-time uitgevoerd worden zonder onderbreking van de werkzaamheden van de gebruiker.

De hoogwaardige koppelvlakken van Asterisque bieden extreme kansen voor veilig en verantwoord koppelen van apparatuur en applicaties aan het pakket. Daarmee is Asterisque een uniek pakket te noemen dat oneindige mogelijkheden heeft om mee te groeien met de toekomst en te schakelen met alle technologische ontwikkelingen die we mogen verwachten van de toekomst.