Smart Technology

De veranderingen in de zorg zullen komende tijd vrij radicaal worden op gebied van software. Asterisque heeft in zijn architectuur die pijlers die voor de komende extreme ontwikkelingen de juiste stabiliteit bieden. Informatie uitwisseling en proces optimalisatie zullen veel nieuwe kansen bieden voor de instellingen die hiervoor klaar zijn. De verschuiving van zorg uit de verzuiling richting de ketenintegratie bieden veel nieuwe vraagstukken. Asterisque biedt hierop een duidelijk antwoord waardoor ook bij deze verschuiving de controle behouden blijft. Tal van Smart Technology kan de organisatie, patient en zeker de behandelaar de tools in handen geven om de zorg excellenter, efficienter en zuiniger te maken. Samen werken aan een toekomst bestendige betere zorg is ook voor Asterisque een belangrijk onderwerp.