GESLAAGD VIPP 5 RELATIE EVENT ASTERISQUE IN SAMENWERKING MET CAREPOINT

Eerste gecertificeerde DVZA Asterisque demonstreerde live dossier overdracht naar Patients Know Best van CarePoint. Patients Know Best is de eerste en grootste PGO in Europa.

Vanmorgen kwamen relaties van Asterisque en CarePoint in het bosrijke gebied van Ede bijeen tijdens het VIPP 5 event. De inspirerende groep bestond uit bestuurders en (IT-) managers van medische centra, klinieken en ziekenhuizen én landelijke belangenverenigingen. Jan van der Beek, directeur CarePoint, trapte de bijeenkomst af met een heldere visie op de ontwikkelingen in de zorg alsook de VIPP 5 regeling.

Op 11 februari 2020 is de nieuwe VIPP-regeling voor medisch specialistische zorg gepresenteerd in de Staatscourant. De belangrijkste uitgangspunten van VIPP 5 zijn de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Tijdens de bijeenkomst is onder andere de uitwisseling tussen het EPD van Asterisque met de PGO van CarePoint, Patients Know Best gedemonstreerd. Eind vorig jaar sleepten beide softwaresystemen het MedMij certificaat al binnen.

Doel VIPP 5

Waar VIPP 1 en 2 zich voornamelijk richten op de uitwisseling tussen patiënt en professional, gaat VIPP 5 een stap verder. VIPP 5 gaat zich richten op het uitwisselen van medische gegevens tussen instellingen onderling. Het daadwerkelijk hergebruik van informatie, waarbij eenmalig vastleggen en meervoudig gebruik het uitgangspunt is. Dit betekent dat de arts de informatie niet meer hoeft over te typen. De patiënt hoeft niet bij elke zorgverlener hetzelfde verhaal opnieuw te vertellen. VIPP 5 legt daarnaast de basis voor gestandaardiseerde digitale informatie-uitwisseling tussen een instelling en de patiënt via een PGO.

Drie modules

De VIPP 5 regeling is opgebouwd uit drie modules. Module A1 en A3 zijn verplicht.

  • Module A1: Digitale informatie-uitwisseling met PGO
  • Module A2: Informatie-uitwisseling met PGO en patiënt kan informatie terugzenden richting instelling vanuit PGO (tweerichtingsverkeer)
  • Module A3: Digitale informatie-uitwisseling tussen instellingen

Indien U meer informatie wenst over de VIPP 5 subsidieregeling en/of de uitwisseling tussen het EPD Asterisque en de PGO Patients Know Best, neem dan contact op met Asterisque (T: 0850200001) of CarePoint (T: 0318-589558)  

Terug naar het overzicht