Landelijk Schakelpunt (LSP)

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen – 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd.

Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. De gegevens van patiënten blijven gewoon staan in de systemen van hun zorgverleners: de huisarts en de apotheek.

Het Landelijk Schakelpunt bevat alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN’s). Op basis van het BSN kan de zorgverlener de medische gegevens van zijn patiënt bij andere zorgverleners inzien. Maar die gegevens zijn alleen beschikbaar als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. En de zorgverlener mag ze alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

Het Landelijk Schakelpunt bestaat sinds 2012 en wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). VZVZ is hiervoor opgericht door twintig partijen uit het zorgveld; zij vormen de governance van de vereniging. Alle betrokkenen bij het zorgproces in Nederland zijn daarin vertegenwoordigd: koepelorganisaties van eerste-, tweede- en derdelijnszorgaanbieders, regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s), ICT-dienstverleners en natuurlijk patiënten.

Het fundament onder VZVZ en het Landelijk Schakelpunt: betrouwbare gegevensuitwisseling voor goede, veilige en snelle zorgverlening.

  • Gebruik van UZI-pas en Zorg-ID
  • UZI-pas gegevens vastleggen bij gebruiker
  • Autorisatie bij gebruiker
  • Mandaten overzicht
  • Behandelrelatie patiënt
  • Behandelrelatie beëindigen
  • Vraagtype toestemming LSP
  • Medicatie opvragen
  • Logging berichtuitwisseling LSP

Voor meer informatie: https://www.volgjezorg.nl/