Populariteit digitale zorg gestegen, maar nog niet vanzelfsprekend

De gezondheidszorg bevindt zich al een geruime tijd in een roerige situatie, dat is allang geen onbekend nieuws meer. Zorgmedewerkers staan flink onder druk met de nodige gevolgen voor de kwaliteit van de zorg. Een aantal initiatieven kunnen zorgmedewerkers helpen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan EHealth, hieronder verstaat men de toepassing van digitale informatie en -communicatie om de gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren.

Onlangs bracht het RIVM in samenwerking met National eHealth Living Lab (NeLL) en onderzoeks- en kennisorganisatie Nivel de eHealth monitor uit. Dit onderzoek deed licht schijnen op het gebruik van digitale zorg in 2021. Uit dit onderzoek kwamen een aantal interessante bevinden.

Doordat de corona pandemie ervoor zorgde dat zorgverleners en patiënten gedwongen waren om zo min mogelijk fysiek contact te hebben nam automatisch het gebruik van beeldbellen toe, vooral tijdens de eerste coronagolf.

Positieve attitude ten opzichte van digitale mogelijkheden

Er is aan mensen met een chronische aandoening, zorggebruikers, artsen en verpleegkundigen gevraagd of zij door de pandemie anders zijn gaan denken over digitale contactmogelijkheden tussen zorgverleners en patiënten. Hierop antwoordde de helft van de artsen en verpleegkundigen dat zij positiever tegenover dit soort contactmomenten zijn gaan staan. Van het aantal personen met een chronische aandoening die het afgelopen jaar digitaal contact gehad hebben met een zorgverlener, gaf meer dan de helft aan dat ze tevreden zijn met deze vorm van zorg op afstand. Zo geeft meer dan 40% van de mensen met een chronische aandoening aan dat een patiëntportaal hen helpt met het voorbereiden van een afspraak met een zorgverlener. Daarnaast geeft 36% aan dat ze beter in staat zijn om zelf beslissingen te nemen over zorg en gezondheid.

Zorggebruikers zijn overtuigd van de meerwaarde van websites en apps en/of wearables voor gezondheid. Ze zoeken ook regelmatig online naar informatie over gezondheid, leefstijl en/of hun mentale gezondheid. Zo houden ze middels apps en wearables ook eigen gegevens over beweging (48%) en over voeding of dieet (27%) bij.

Onvoldoende kennis over PGO’s

Daarentegen bleek dat zorggebruikers nog niet massaal bekend zijn met PGO’s zoals MedMij waarmee patiënten hun gegevens kunnen inzien. Zo heeft 56% van alle zorggebruikers nog nooit van een PGO gehoord en geeft slechts 8% van de mensen met een chronische aandoening aan dat ze gebruik maken van een PGO. Dit correleert ook met de uitkomst dat slechts een klein gedeelte van de artsen aangeeft dat ze door patiënten benaderd zijn om informatie te delen via een PGO.

Digitale stijging digitale zorg, maar er is nog genoeg werk aan de winkel

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek kunnen we concluderen dat ten opzichte van 2019 de digitale zorg is toegenomen. Ook binnen de zorg groeit het gebruik van digitale toepassingen. Dit is deels te wijten/ danken aan de pandemie. Er zijn wel de nodige verbeterpunten gezien digitale toepassingen niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Er zijn nog te weinig patiënten die gebruik maken van digitale communicatie.

Hierin is het raadzaam om de kennis en vaardigheden omtrent de digitale mogelijkheden in de zorg te vergroten. Veel zorggebruikers zijn op leeftijd en zich niet bewust van de vele voordelen van digitalisering.  Hierin is het aan te raden om zorggebruikers te helpen met digitale vaardigheden. Hierin ziet het RIVM een stimulerende taak voor het ministerie van VWS, belangengroepen voor patiënten en aanbieders van eHealth.

Visie Asterisque

Als EPD leverancier kan ons product pas echt een effectief effect hebben wanneer genoeg zorgverleners en zorggebruikers overtuigd zijn van de voordelen. We zien de ontwikkelingen van de laatste jaren als een positieve beweging. Steeds meer zorgverleners én zorggebruikers zijn overtuigd van de voordelen van apps en wearables en de digitale consulten.

Het is natuurlijk teleurstellend dat nog een te klein percentage bekend is met PGO’s. Hierin valt zeker nog een behoorlijke winst te behalen.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons product het verschil kan maken. Wanneer er gebrek aan kennis en mogelijkheden is, zullen we hier met zijn allen werk van moeten maken. We zien dat er nog een winst voor ons te behalen is. Wanneer de attitude positief is maar de kennis te gering zal hier een inhaalslag gemaakt moeten worden. Dit kunnen we niet alleen maar samen met de overheid, alle zorgpartners en ketens. En hier kunnen alle partijen vervolgens van profiteren!

Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: de zorg verbeteren, veiliger maken en ervoor zorgen dat de patiënt voorop komt te staan!

 

Tags

Terug naar het overzicht