AVG

Voor alle opdrachtgevers van Asterisque is de software van Asterisque van cruciaal belang in de zorgverlening en bedrijfsvoering. Daarom heeft Asterisque vergaand beleid op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Hiermee voldoet Asterisque aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en draagt Asterisque zorg voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. Alle maatregelen leveren een bijdrage aan de drie pijlers van informatiebeveiliging: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.