Asterisque MedMij gekwalificeerd [juli 2019]

Met trots delen wij mede dat we als EPD-aanbieder MedMij gekwalificeerd zijn door Nictiz. Asterisque is glansrijk door de kwalificatie van het veilig en probleemloos uitwisselen van persoonlijke medische gegevens gekomen. Het is wettelijk vastgelegd dat Nederlanders toegang moeten hebben tot deze gegevens.

MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil toegang krijgt tot zijn of haar eigen gezondheidsgegevens. Via MedMij kunnen gezondheidsgegevens veilig en probleemloos uitgewisseld worden. Dat kan van een zorgaanbieder met een MedMij-label naar een persoon die een persoonlijke omgeving met een MedMij-label heeft en omgekeerd.

Deelnemen aan MedMij betekent meedoen met een afsprakenstelsel dat landelijk draagvlak heeft en waarin zowel technische standaarden als juridische richtlijnen opgenomen zijn. Deze set aan afspraken is essentieel voor het vertrouwen dat nodig is om de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en zorgverleners van de grond te krijgen.

De uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt stelt mensen in staat de regie over eigen gezondheid te nemen. Juiste informatie, voorzien van context en betekenis, ondersteunt zelfmanagement. Goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende patiënten dragen bij aan zinnige en betaalbare zorg. Bovendien ervaren deze patienten meer kwaliteit van leven.

 

 

Terug naar het overzicht