Asterisque en Value-Based healthcare gaan hand in hand

Value Based Healthcare is een begrip dat de laatste jaren uit de Verenigde Staten is overgewaaid is naar Nederland. Ondertussen staat het begrip ook in de Nederlandse gezondheidszorg in het middelpunt van de belangstelling. Voor Asterisque is dit ook een zeer belangrijk begrip waar we veel raakvlakken mee hebben. We leggen het hieronder verder uit.

Wat is value based healthcare?

Het concept Value-Based healthcare is ontwikkeld door Harvard professor Michael Porter. Bij Value-Based Healthcare draait alles om de toegevoegde waarde voor de patiënt. Hij bracht in 2006 het boek Redifining Health uit waarmee hij de wereld kennis liet maken met Value Based Healthcare. Inmiddels is het een vast begrip dat breed uit gemeten wordt.  Zo zijn er veel organisaties die vandaag de dag worstelen met de vraag waar ze dienen te beginnen en hoe ze de waarde van zorg beter kunnen kaderen.

Patiëntwaarde is het centrale begrip binnen Value-Based Healthcare. De definitie van patiëntwaarde is de patiënt relevante uitkomsten gedeeld door de kosten per patiënt voor de gehele zorgcyclus om deze uitkomsten te behalen. Het is de essentie om te investeren in zaken waar er voor de patiënt toegevoegde waarde te behalen is en te snijden waar dit niet het geval is.

Een zorginstelling moet het doel stellen om zich te willen richten op het creëren van waarde van zorg.

Wil je als zorginstelling structurele verandering aanbrengen, dan is het belangrijk om de patiënt altijd op de eerste plek te zetten. Daarnaast dien je als organisatie continue je processen monitoren zodat succes en effectiviteit meetbaar is en de juiste vervolgstappen genomen kunnen worden. Dit vraagt om sterk leiderschap en een eenduidige mindset van alle medewerkers.

Asterisque en haar visie op value based healthcare

Value – Based Healthcare en Asterisque zijn nauw met elkaar verbonden. Asterisque bestaat omdat Marcel Collombon in zijn werk als zorgverlener tegen problemen aanliepen die de kwaliteit van de zorg behoorlijk te kort deden. Zo kreeg hij tijdens zijn werk als fysiotherapeut en bestuurder van meerdere zorginstellingen te maken met een hoop administratieve rompslomp, waarbij er geen oog was voor de meerwaarde van de behandeling en het centraal zetten van de patiënt.

Doordat er zoveel administratieve taken en processen niet ingericht waren om rondom het verlenen van waardevolle zorg, bleef het een systeem waarin alleen domweg registraties plaats vonden om binnen de wettelijke kaders vast te leggen wat verwacht werd. Zaken dienden ook nog in meerdere systemen gerapporteerd te worden die vervolgens niet op elkaar afgestemd waren.

Marcel besloot dat het tijd werd om de zorg weer voorop te zetten en besloot zelf een EPD te ontwikkelen waarin alle administratie, het gehele zorgproces en value based healthcare samenkomen. Een systeem met overzicht van het gehele zorgtraject waarin afspraken konden ingepland worden en verwijsbrieven en declaraties, communicatie, eHealth konden worden georganiseerd. Dit alles met de patiënt centraal en nog liever in regie van de behandeling. Hierdoor kregen zorgverleners weer een duidelijk van alle te nemen stappen binnen een zorgtraject, maar nog belangrijker: de patiënt kreeg hiermee ook meer regie over zijn/ haar eigen gezondheid.

Zo kreeg de patiënt inzicht in wie zijn of haar gegevens had ingekeken, konden er in eigen tijd vragenlijsten ingevuld worden en kon er via wearables data toegevoegd worden. Denk aan hartslag of slaapgegevens via een koppeling met een smartwatch. Hierdoor kreeg een behandelaar ook een beter inzicht in de situatie waardoor er sneller stappen gezet konden worden.

Dit is wat ons betreft Value-Based Healthcare ten voeten uit: de patiënt vooropstellen zodat zijn/ haar behandeling is meest aansluit op waar nood aan is. Er is meer tijd over voor een kwalitatieve behandeling, er kan zo snel mogelijk ingegrepen worden en de patiënt heeft zelf meer regie over het behandeltraject. Een win-win situatie voor zowel behandelaar als patiënt. Voor minder doen we het ook niet.

Tags

Terug naar het overzicht