Asterisque voor Huisartsenzorg en Ketenzorg

ICT speelt een belangrijke rol in de ketenzorg. Goed werkende ICT is werkbesparend en zorgt voor een goede afstemming van taken. Helaas is er in de ketenzorg op het gebied van ICT weinig sprake van innovatie en samenwerking. Huisartsen werken met veel verschillende applicaties waarvoor ze aparte inloggegevens nodig hebben. Asterisque vindt dat ketenzorg niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van werken voor huisartsen en ketenpartijen. Ketenzorg dient juist voor patiënten als ook zorgverleners voordeel te bieden. Met deze gedachte vond Asterisque het tijd voor orde in deze applicatiechaos. Het resultaat is een Asterisque standaard voor huisartsenzorg en ketenzorg.

ketenzorg

Ketenzorg heeft als doel de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. In de meeste gevallen begint dit bij de huisarts. De huisarts draagt controle, begeleiding en/of zorg over aan gespecialiseerde hulpverleners. Dit kunnen zorgverleners binnen de praktijk zijn, zoals praktijkondersteuners, maar ook zorgverleners buiten de praktijk, zoals diëtisten, fysiotherapeuten of medisch specialisten. Veel zorgaanbieders gebruiken hun eigen software om hun patiënten en hun taken te registreren. Hierdoor werkt de huisarts vaak met wel 50 applicaties! Het steeds in- en uitloggen en wisselen van applicaties is tijdrovend. In de zorg mag geen kostbare tijd verloren gaan. Daarom heeft Asterisque een standaard voor huisartsenzorg en ketenzorg ontwikkeld, die adequaat inspeelt op de wensen en behoeften van zorgprofessionals in deze twee branches.

Ketenzorg Informatiesysteem

Asterisque is als multidisciplinair keten informatiesysteem (KIS) uitermate geschikt voor ketenzorg. Elke partij ontvangt middels één dossier optimale ondersteuning bij behandelingen van onder andere patiënten met een chronische aandoening, zoals diabetes, astma of hart- en vaatziekten, bij ggz-behandelingen en bij de behandeling en zorgverlening van kwetsbare ouderen (ouderenzorg). Alle informatie rondom de zorg van deze cliënten wordt in Asterisque vastgelegd, afspraken worden gemaakt, taken worden toegewezen, rapportages worden gegenereerd, en nog veel meer. Doordat alle ketenpartijen vanuit hetzelfde zorgprogramma werken, maakt u de zorgverlening voor chronische patiënten en ouderen efficiënter en effectiever.

Voordelen van Asterisque voor de ketenzorg

Asterisque biedt u veel voordelen:

 • Minder administratie: Alle noodzakelijke tools vindt u terug binnen één omgeving. Hierdoor hoeft u slechts eenmaal in te loggen om toegang te verkrijgen tot alle applicaties. U hoeft niet meer van HIS naar KIS te wisselen. Asterisque biedt beiden – functies voor huisartsen (HIS) en functies voor zorggroepen (KIS) – in één systeem.
 • Geen/Minder fouten: Doordat u gegevens slechts éénmaal in het systeem invoert, voorkomt u dat u fouten maakt.
 • Een patiëntendossier: Alle ketenpartijen werken met één dossier waarin samen wordt gewerkt.
 • Duidelijk inzicht: U heeft informatie van andere partijen in uw eigen systeem staan. Hierdoor heeft u inzicht in de gezondheid van de patiënt binnen de keten. Elke ketenpartij is op de hoogte van de voorgeschiedenis van de patiënt, de adviezen die zijn gegeven en de gebruikte medicatie.
 • Transparantie van de zorg: Alle ketenpartijen hebben inzicht in de voortgang van de behandeling van een patiënt. Hierdoor is het mogelijk om tijdig bij te sturen, waar dat nodig is.
 • Goede afstemming: Met Asterisque bundelen alle ketenpartijen hun krachten samen. Duidelijk is wie wat heeft onderzocht en wie wat heeft gevraagd aan de patiënt. Dubbel werk wordt voorkomen.
 • De patiënt centraal stellen: De patiënt houdt regie. De patiënt heeft eigen beschikking over epd en communicatie.

Voordelen van Asterisque voor uw patiënten

Mensen met een chronische aandoening zien gemiddeld zes zorgverleners. Om de beste zorg te kunnen leveren is goede samenwerking en goede afstemming noodzakelijk.

Als ketenzorg goed geregeld is, profiteren ook patiënten hiervan:

 • Patiënten hoeven hun verhaal niet meerdere keren te vertellen.
 • Ze hebben één aanspreekpersoon (meestal de huisarts).
 • Ze krijgen geen tegenstrijdige informatie van verschillende behandelaren. De behandeling en begeleiding van de verschillende zorgverleners zijn perfect op elkaar afgestemd. Hierdoor krijgen patiënten de zorg en begeleiding die zij nodig hebben.
 • Patiënten ontvangen de beste en meest passende zorg doordat het behandelteam gebruik kan maken van elkaars expertise en kennis.

arts-werkt-met-software-voor-de-zorg

Functies

Asterisque biedt zorgprofessionals veel mogelijkheden. U bepaalt zelf van welke functies u gebruik wilt maken. Zo behoudt u overzicht op uw administratief proces.

Enkele functies die Asterisque biedt, zijn:

Aanpasbaar EPD

Met Asterisque kunnen alle betrokken ketenpartijen (huisartsen, praktijkondersteuners, paramedici en/of medisch specialisten) patiëntgegevens in het EPD registreren en inzicht verkrijgen in die gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling. U hebt de volledige vrijheid om Asterisque naar wens in te richten.

Aanpasbare brieven en vragenlijsten

Brieven kunnen aangepast en gepersonaliseerd worden. Als huisarts kunt u in een verwijsbrief aan een internist bijvoorbeeld ook medische gegevens opnemen. De data kunt u zonder in een andere tool in te loggen, uit het EPD ophalen. De brieven kunt u digitaal ondertekenen en direct via e-mail versturen of printen.

Zorgpad

Asterisque biedt meer dan alleen een zorgpad; een aaneenschakeling van afspraken, handelingen en meldingen van een of meerdere disciplines. Met Asterisque geniet u van workflow-ondersteuning. U legt niet alleen het pad dat uw patiënt doorloopt vast, maar ook het proces van u als behandelaar als ook van het management. Met de zorgpaden kunnen alle betrokken partijen de gezamenlijke afspraken bijhouden en monitoren en de voortgang van de patiënt meten.
Zorgpaden kunt u zo uitgebreid maken als u wilt. Zo kunt u alleen vastleggen wie wat wanneer doet, maar u kunt ook documenten, e-mails, metingen, brieven of meldingen toevoegen, en taken aanmaken voor uzelf of voor een zorgverlener van een ketenpartij.

Autorisatie

Iedere partij heeft zijn eigen omgeving. Indien gewenst kan informatie met andere partijen worden gedeeld en kan door middel van autorisaties bepaald worden wie van de ketenpartijen wat mag zien. De ketenpartijen krijgen op deze manier alleen die gegevens te zien die ze nodig hebben voor de behandeling.

Rapportage

Met Asterisque kunt u snel en eenvoudig duidelijke en overzichtelijke, interactieve rapportages genereren. U kunt rapportages genereren die inzicht geven in bedrijfsprocessen, prestaties en de kwaliteit van de geleverde zorg. Voorbeelden van dergelijke rapportages zijn DIS-, financiële en managementrapportages en rapportages op basis van (P)ROM-metingen. In één oogopslag hebt u met deze rapportages inzicht in de gezondheid van uw patiënt als ook van uw organisatie.

ZorgDomein en ZorgMail

ZorgDomein en ZorgMail zijn naadloos in Asterisque geïntegreerd en vormen een integraal onderdeel binnen de software.

HL7-koppelingen

Asterisque maakt gebruik van HL7-koppelingen. Deze HL7-koppelingen zorgen ervoor dat al uw gebruikte software van diverse leveranciers met elkaar kunnen communiceren. Hierdoor hoeft u slechts eenmaal gegevens in te voeren.

NEN- en ISO-gecertificeerd

Asterisque voldoet aan de NEN 7510- en de ISO 27001-normen voor informatiebeveiliging in de zorg.

Standaardisatie van ICT

De patiëntendossiers voldoen aan de meest recente NHG- en NDF-standaarden en multidisciplinaire richtlijnen. Daarnaast wordt er binnen Asterisque gebruik gemaakt van classificaties, waaronder ICPC, ICD-10 en DSM. Spoedig kunt u binnen Asterisque ook werken met het terminologiestelsel SNOMED CT. Het gebruik van deze standaarden komt eenduidige vastlegging ten goede, en voorkomt misverstanden.

Patiëntenportaal

Binnen het patiëntenportaal kunt u eenvoudig elektronische patiëntendossiers aanmaken. U kunt de NAW-gegevens, de toegewezen zorgprofessional(s) en eventuele e-health-programma’s aan het EPD koppelen. Zo hebt u alle informatie over de patiënt direct voor handen. Bovendien kunt u ook binnen het patiëntenportaal met uw patiënt contact houden via e-mail, sms, chat of e-consult, en kunt u de patiënt de mogelijkheid bieden zijn of haar dossier in te zien.

Zelfmanagement

Bij ketenzorg wordt veelvuldig gebruik gemaakt van zelfmanagement. Dit betekent dat patiënten ook zelf initiatief moeten nemen om met hun aandoening of ziekte te leren om te gaan. Zo zijn ze verantwoordelijk om bijvoorbeeld informatie over zijn of haar aandoening te verzamelen. Asterisque kan eenvoudig koppelingen maken met uw e-health-applicaties en PGD/ PGO.
De patiënt houdt zelf regie in zijn zorgproces en heeft inzicht in zijn eigen mogelijkheden.

Logging

Binnen Asterisque is logging mogelijk. U kunt een overzicht van verrichte acties inzien. De gegevens die onder andere worden bijgehouden zijn acties (zoals het opslaan van data, het wijzigen hiervan en het raadplegen van informatie), de datum en het tijdstip van deze acties, de naam van degene die de actie uitvoert (patiënt, zorgverlener of medewerker) en de naam van de zorgaanbieder onder wiens verantwoordelijkheid de actie is uitgevoerd.

beurs-zorg-en-ict-2017Zorg & ICT

Met veel trots presenteren wij onze standaard voor huisartsen en de ketenzorg op de Zorg & ICT beurs. Bent u geïnteresseerd en wilt u zien hoe Asterisque in de praktijk werkt? En wat Asterisque precies voor uw organisatie kan betekenen? Kom dan naar de Zorg & ICT beurs op 14, 15 of 16 maart. U vindt onze stand op 10.D041. Klik hier voor gratis toegang tot de beurs. Deze drie dagen geven wij demonstraties van Asterisque. Om er zeker van te zijn dat we u een demo kunnen bieden die aansluit op uw zorginstelling en uw wensen, raden we u aan om een afspraak met Pedro Cremers te maken voor een van de drie beursdagen. U kunt Pedro bereiken op 06-31 94 7371 of via e-mail pedro@asterisque.nl.

We hopen u te mogen verwelkomen op onze stand.

Foto netwerk: Alvaro Cabrera / Freepik
Foto arts met tablet: Jannoon / Freepik

Vraag vandaag nog een informatiepakket aan

CONTACT INFORMATIE

 • 085-0200001
 • info@asterisque.nl
 • CBS-weg 15 6412 EX Heerlen
 • Bij het verzenden van dit formulier ga ik akkoord met de verwerking van mijn gegevens door Asterisque zoals beschreven in het privacybeleid van Asterisque.